Телефон для довідок:

044 393-74-00

Факс:

044 393-74-06Співпраця з партнерами

Страхові компанії

 

Загальні вимоги до страхових компаній

 

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком щодо страхування, повинні відповідати наступним вимогам. 

-          Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.

-          Наявність у страхової компанії досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Перелік документів для акредитації страхової компанії

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, подають до Департаменту по роботі з клієнтами лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

-          Загальна інформація про страхову компанію.

-          Ліцензії на впровадження страхування.

-          Статут.

-          Аудиторський висновок на останню звітну дату.

-          Лист від Держфінпослуг стосовно відсутності приписів за останній рік на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі.

-          Звіти про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).

-          Опис програм облігаторного перестрахування, якщо такі є (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий, тощо).

-          Листи підтвердження перестраховиків  про наявність договорів облігаторного перестрахування або інший документ, що підтверджує наявність таких договорів.

-          Звітність страховика, яка подається до Держфінпослуг (Додатки 1-7) на останню звітну дату та за попередній календарний рік.

-          Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів страхової компанії.

-          Інформація про наявність філій та представництв.

-          Інформація про страхові продукти компанії.

-          Звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату.

-          Звіт про власний капітал на останню звітну дату.

-          Чинні правила страхування.

-          Інформацію про досвід страхових виплат.

-          Інші документи на вимогу Департаменту по роботі з клієнтами.

Зазначені документи повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи страхової компанії.