Телефон для довідок:

044 393-74-00

Факс:

044 393-74-06Співпраця з партнерами

Суб'єкти оціночної діяльності

Загальні вимоги до суб’єктів оціночної діяльності

 

СОД, які мають намір співпрацювати з Банком з метою здійснення оцінки майна, повинні відповідати наступним загальним вимогам:

-          Практична діяльність на ринку незалежної оцінки не менше 2-х років.

-          Наявність у СОД Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

-          Наявність у СОД Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача  згідно якого СОД  вправі здійснювати оцінку за наступними напрямками:

·                    оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;

·                    оцінка машин і обладнання;

·                    оцінка дорожніх транспортних засобів;

·                    оцінка літальних апаратів;

·                    оцінка судноплавних засобів;

·                    оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літаючих апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;

·                    оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)

·                    оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

-          Наявність у СОД-юридичних осіб ліцензії на виконання землеоціночнихробіт (необхідна у випадку акредитації по даному виду оцінки); СОД-фізичних осіб - кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензії на виконання землеоціночних робіт.

-          Відсутність судових рішень щодо СОД та/або штатних оцінювачів, що підтверджують некомпетентність або низький професійний рівень СОД та його співробітників.

-          Наявність належним чином оформлених статутних документів та документів, що підтверджують повноваження керівних осіб  у юридичних осіб та документів, що ідентифікують  фізичну особу-СОД.

-          Відсутність порушеної проти СОД справи про банкрутство на момент розгляду питання про акредитацію.

 

Перелік документів для акредитації суб’єкта оціночної діяльності

 

            СОД, які мають намір співпрацювати з Банком подають  до Департаменту по роботі з клієнтами лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

-          Копію сертифікату суб’єкта оціночної діяльності;

-          Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтв  оцінювачів, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності.

-          Приклади звітів незалежної оцінки (в паперовому вигляді) за тими напрямами оцінки, по яких СОД має намір отримати акредитацію у Банку із обов’язковим зазначенням досвіду роботи по кожному з напрямів оцінки:

·                    оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок,

·                    оцінка машин і обладнання,

·                    оцінка дорожніх транспортних засобів,

·                    оцінка літальних апаратів,

·                    оцінка судноплавних засобів,

·                    оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літаючих апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність,

·                    оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності),

·                    оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

-          Орієнтовна вартість та терміни надання послуг на проведення  незалежної оцінки майна, майнових прав,  Суб’єкта оціночної діяльності.

-          Копії установчих документів.

-          Інформація про філіальну мережу.

-          Інформація про банків-партнерів.

 

Зазначені копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи СОД та печаткою СОД (за наявності печатки).