Страхові компанії

Загальні вимоги до страхових компаній

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком щодо страхування, повинні відповідати наступним вимогам. 

-         Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.

-         Наявність у страхової компанії досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Перелік документів для акредитації страхової компанії

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, подають до Департаменту по роботі з клієнтами лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

-         Загальна інформація про страхову компанію.

-         Ліцензії на впровадження страхування.

-         Статут.

-         Аудиторський висновок на останню звітну дату.

-         Лист від Держфінпослуг стосовно відсутності приписів за останній рік на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі.

-         Звіти про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).

-         Листи підтвердження перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інший документ, що підтверджує наявність таких договорів.

-         Звітність страховика, яка подається до Держфінпослуг (Додатки 1-7) на останню звітну дату та за попередній календарний рік.

-         Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів страхової компанії.

-         Інформація про наявність філій та представництв.

-         Інформація про страхові продукти компанії.

-         Звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату.

-         Звіт про власний капітал на останню звітну дату.

-         Чинні правила страхування.

-         Інформацію про досвід страхових виплат.

-         Інші документи на вимогу Департаменту по роботі з клієнтами.

Зазначені документи повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи страхової компанії.

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.
 
Партнери банку