Додаткова емісія акцій

23.01.17

Рішення єдиного акціонера
Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Центр” про додаткову емісію акцій

22 грудня 2016 року Паном Хамедом Аліхані вирішено збільшити статутний капітал Банку на 80 000 0000 гривень до 200 000 000 гривень шляхом приватного розміщення 80 000 додаткових акцій з номінальною вартістю 1 000 гривень кожна за рахунок додаткових внесків Акціонера.

Шляхом здійснення приватного розміщення 80 000 додаткових простих іменних акцій Банку з номінальною вартістю 1 000 гривень кожна відповідно до ринкової вартості таких акцій, що була затверджена рішенням Наглядової ради Банку від 22 грудня 2016 року на підставі Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості цінних паперів. 

 
Партнери банку