Телефон для довідок:

044 393-74-00

Факс:

044 393-74-06Шановні клієнти ПАТ КБ «Центр»!

 

Повідомляємо Вам, що 01 вересня 2013 року набула чинності Постанова Правління Національного Банку України №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою».

            Згідно з вимогами Постанови № 210 готівкові розрахунки між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) не мають перевищувати 150 000 гривень. Фізичні особи між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, можуть розраховуватися готівкою в розмірі не більше 150 000 гривень. Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 000  гривень.

            Крім того, Положенням визначено, що якщо готівкові платежі між підприємствами (підприємцями) та/або між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами перевищують граничну суму, то вони проводяться виключно в безготівковій формі через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.

            Кількість підприємств (підприємців) і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

            Розрахунки за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 гривень здійснюється фізичними особами в безготівковому порядку із застосуванням платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання переказів, а також шляхом внесення готівкою для подальшого безготівкового зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – отримувачів коштів.

            Розрахунки фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню в розмірі понад 150 000 гривень можуть здійснюватись, зокрема, шляхом:

переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи на поточний рахунок іншої фізичної особи;

внесення та/або переказу коштів на окремий поточний  рахунок нотаріуса;

відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах їх повернення;

застосування акредитивної  форми розрахунків (покритого та безвідкличного акредитива).

           

            Просимо прийняти до уваги та використання в роботі зазначену вище інформацію.

 

З повагою

Департамент по роботі з клієнтами ПАТ КБ «Центр»

044 393 74 08