Телефон для довідок:

044 393-74-00

Факс:

044 393-74-06Про банк

Ліцензії та Свідоцтва

ПАТ КБ «Центр» відповідно до отриманих ліцензій та дозволів має право здійснювати такі банківські операції:

Банківські операції, які має право здійснювати банк на підставі банківської ліцензії НБУ №257 від 14 червня 2010 року:

 1. - приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 2. - відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 3. - розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

 

За наявності банківської ліцензії банк має право без отримання письмового дозволу НБУ здійснювати такі операції та угоди:

 1. - надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 2. - придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 3. - лізинг;
 4. - послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;
 5. - випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 6. - випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 7. - надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 

 

Перелік операцій, які має право здійснювати банк на підставі письмового дозволу НБУ №257-1 від 06 серпня 2010 року:

 1. - операції з валютними цінностями:
 2. - неторговельні операції з валютними цінностями;
 3. - операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 4. - операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 5. - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 6. - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 7. - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 8. - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 9. - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 10. - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 11. - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
 12. - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;
 13. - емісію власних цінних паперів;
 14. - організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 15. - здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);
 16. - операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
 17. - з інструментами грошового ринку;
 18. - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
 19. - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Для провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами ПАТ КБ «Центр» отримав ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Банк здійснює свою діяльність на підставі наступних ліцензій та свідоцтв:

Ліцензія НБУ №257 від 14 червня 2010 року та дозвіл №257-1 від 06 серпня 2010 року на право здійснення банківських операцій

Ліцензія ДКЦПФР АГ №399270 від 28 серпня 2010 р. (діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність)

Ліцензія ДКЦПФР АГ №399271 від 28 серпня 2010 р. (діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність)

Ліцензія ДКЦПФР АГ №399272 від 28 серпня 2010 р. (діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг) 

Ліцензія ДКЦПФР АГ №286950 від 22 липня 2014 р. (діяльність з управління цінними паперами) 

Банківська ліцензія №257 від 21 листопада 2011 р.

ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 2012

ДОДАТОК ДО ГЕН ЛІЦЕНЗІЇ НА ВАЛ. ОПЕРАЦІЇ 2012

ДОДАТОК ДО ГЕН ЛІЦЕНЗІЇ НА ВАЛ. ОПЕРАЦІЇ 2012 частина 2