Звітність

Проміжна скорочена фнансова звітність за шість місяців, що завершилися 30 червня 2017

Виснок (Звіт) щодо огляду проміжної скороченної фінансової звітності ПАТ «Комерційний банк «Центр»» (копія cвідоцтва аудитора)

Квартальна та річна звітність за 2016 р.

Квартальна та річна звітність за 2015 р.

I квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за I квартал 2015 року 

 Баланс за I квартал 2015 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за I квартал 2015 року

Зобов'язання банку за I квартал 2015 року

II квартал

Дивіденди за ІI квартал 2015 року.pdf

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за II квартал 2015 року.pdf

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 01.07.2015 року.pdf

Окремі показники діяльності банку за II квартал 2015 року.pdf

Потенційні зобов'язання Банку за ІI квартал 2015 року.pdf

III квартал

Звіт про фінансові результати ПАТ КБ «ЦЕНТР» за III квартал 2015 року

Звіт про фінансовий стан (Баланс) ПАТ КБ «ЦЕНТР» на 01.10.2015 року

Примітка «Потенційні зобов'язання Банку» за ІIIквартал 2015 року

Примітка «Окремі показники діяльності банку» за III квартал 2015 року

Активи, що надані в заставу без припинення визнання ПАТ КБ «ЦЕНТР» за ІII квартал 2015 року

Річний фінансовий звіт ПАТ КБ «Центр» за 2015 рік

Квартальна та річна звітність за 2014 р.

I квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за I квартал 2014 року 

 Баланс за I квартал 2014 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за I квартал 2014 року

Зобов'язання банку за I квартал 2014 року

II квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за II квартал 2014 року 

Баланс за II квартал 2014 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за II квартал 2014 року

Зобов'язання банку за II квартал 2014 року

Активи, що надані в заставу без припинення визнання

III квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за III квартал 2014 року 

 Баланс за III квартал 2014 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за III квартал 2014 року

Зобов'язання банку за III квартал 2014 року

Активи, що надані в заставу без припинення визнання

IV квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за IV квартал 2014 року 

Баланс за IV квартал 2014 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за IV квартал 2014 року

Зобов'язання банку за IV квартал 2014 року

Річна Звітність

Річний фінансовий звіт ПАТ КБ «Центр» за 2014 рік

Квартальна та річна звітність за 2013 р.

I квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за I квартал 2013 року 

Баланс за I квартал 2013 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльності банку» за I квартал 2013 року

Зобов'язання банку за I квартал 2013 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за I квартал 2013 року

II квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за II квартал 2013 року 

Баланс за II квартал 2013 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за II квартал 2013 року

Зобов'язання банку за II квартал 2013 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за II квартал 2013 року

Дивіденди за II квартал 2013

III квартал

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 01.10.2013 року

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за ІІІ квартал 2013 року

Окремі показники діяльності банку за III квартал 2013 року 

Структура зобов'язань з кредитування за ІIІ квартал 2013 року 

IV квартал

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 01.01.2014 року

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2013 року

Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2013 року 

Структура зобов'язань з кредитування за IV квартал 2013 року 

Річна звітність

Річний фінансовий звіт ПАТ КБ «Центр» за 2013 рік

Квартальна та річна звітність за 2012 р.

I квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за I квартал 2012 року 

Баланс за I квартал 2012 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за I квартал 2012 року

Зобов'язання банку за I квартал 2012 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за I квартал 2012 року

Активи, що надані в заставу без припинення визнання

II квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за II квартал 2012 року 

Баланс за II квартал 2012 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за II квартал 2012 року

Зобов'язання банку за II квартал 2012 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за II квартал 2012 року

Активи за II квартал 2012

III квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за III квартал 2012 року 

Баланс за III квартал 2012 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за III квартал 2012 року

Зобов'язання банку за III квартал 2012 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за III квартал 2012 року

Активи за III квартал 2012

IV квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за IV квартал 2012 року 

Баланс за IV квартал 2012 року

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за IV квартал 2012 року

Зобов'язання банку за IV квартал 2012 року

Зобов'язання з кредитування у розрізі валют за IV квартал 2012 року

Активи за IV квартал 2012

Річна звітність

Фінансова звітність за 2012 рік разом із звітом незалежного аудитора 

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2012

Річна звітність емітента:

Титульний аркуш

Основні відомості про емітента

Інформація про засновників

Інформація про посадових осіб

Опис бізнесу:

Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про майновий стан

Баланс:

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Аудиторський звіт

Interim Condensed Financial Statements for the 9 months ended 30 September 2012

Квартальна та річна звітність за 2011 р.

I квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за I квартал 2011 року 

Баланс за I квартал 2011 року 

Довідкова інформація «Окремі показники діяльностў банку» за I квартал 2011 року 

Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках за I квартал 2011 року 

II квартал

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за II квартал 2011 року 

Баланс за II квартал 2011 року 

Довідкова інформація«Окремі показники діяльностў банку» за II квартал 2011 року 

Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках за II квартал 2011 року 

III квартал

Баланс за ІII квартал 2011 року

Звіт про фінансові результати проміжної фінансової звітності банку за IІI квартал 2011 року

Окремі показники діяльностў банку за ІII квартал 2011 року

Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках за ІII квартал 2011 року

IV квартал

Окремі примітки 4 кв 2011

Фінрезультат 4 кв 2011

Зобовязання 4 кв 2011

Баланс 4 кв 2011

Річна звітність

Річний фінансовий звіт ПАТ «Комерційний Банк «Центр» за 2011 рік 

Річна інформація емітента цінних паперів

 

 

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.
 
Партнери банку