Страхові компанії

Загальні вимоги до страхових компаній

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком щодо страхування, повинні відповідати наступним вимогам.

 • Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.
 • Наявність у страхової компанії досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Перелік документів для акредитації страхової компанії

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, подають до Департаменту по роботі з клієнтами лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 • Загальна інформація про страхову компанію.
 • Ліцензії на впровадження страхування.
 • Статут.
 • Аудиторський висновок на останню звітну дату.
 • Лист від Держфінпослуг стосовно відсутності приписів за останній рік на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі.
 • Звіти про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).
 • Листи підтвердження перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інший документ, що підтверджує наявність таких договорів.
 • Звітність страховика, яка подається до Держфінпослуг (Додатки 1-7) на останню звітну дату та за попередній календарний рік.
 • Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів страхової компанії.
 • Інформація про наявність філій та представництв.
 • Інформація про страхові продукти компанії.
 • Звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату.
 • Звіт про власний капітал на останню звітну дату.
 • Чинні правила страхування.
 • Інформацію про досвід страхових виплат.
 • Інші документи на вимогу Департаменту по роботі з клієнтами.

Зазначені документи повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи страхової компанії.

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.