Розрахунково-касове обслуговування

ТАРИФНИЙ ПЛАН «НОВИЙ СТАНДАРТ»

На розрахунково-касове обслуговування та інші банківські послуги, що надаються клієнтам-юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, приватним нотаріусам та адвокатам по відкриттю та обслуговуванню поточних та спеціальних рахунків ПАТ КБ «Центр» для Відділення Київської Дирекції ПАТ КБ «Центр».

№/№

Назва послуги (операції)

Тариф (вартість)

 

1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

  Відкриття поточного рахунку
1.1.1. В національній валюті

100,00 грн.

1.1.2. В іноземній валюті

100,00 грн.

1.1.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

100,00 грн.

1.1.4. Для формування статутного фонду новостворюваного підприємства

Плата не стягується

  Відкриття нового рахунку, враховуючи закриття старого рахунку, у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку – клієнта банку

35,00 грн.

  Закриття поточного рахунку за заявою клієнта:
1.3.1. В національній валюті

50,00 грн.

1.3.2 . В іноземній валюті

50,00 грн.

1.3.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

50,00 грн.

1.3.4. Закриття поточного рахунку клієнта, щодо якого розпочата ліквідаційна процедура

Плата не стягується

 

2. Відкриття, супроводження та закриття спеціальних рахунків

2.1.  Відкриття спеціального рахунку
2.1.1 Для зарахування страхових коштів

Плата не стягується

2.1.2 Для акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість

Плата не стягується

2.2.  Закриття спеціального рахунку

Плата не стягується

3. Розрахункове обслуговуванняв національній валюті поточного та спеціального рахунків

3.1.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками в національній валюті

100,00 грн.

 3.2.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

   150,00 грн.

3.3. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками в національній валюті

Плата не стягується

3.4. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

Плата не стягується

3.5.  Проведення платежів (переказів) на рахунки в інших банках:
3.5.1. Проведення платежу (переказу) за документом, що надійшов:
3.5.1.1 В операційний час на паперовому носії

10,00 грн.

3.5.1.2 В операційний час через систему електронних розрахунків «Клієнт – Банк»

3,00 грн.5

3.5.1.3 У післяопераційний час

 0,1%

від суми переказу,

 але не менше 20 грн.5

 3.6. Проведення платежів (переказів) у системі ПАТ КБ «Центр»

Плата не стягується

3.7. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов та реквізитів переказів;

25,00 грн.5

3.8.  Надання поточних виписок по рахунку

Плата не стягується

3.9. Оформлення розрахунково-касових документів (платіжних доручень, грошових чеків, тощо) на прохання клієнта

24,00 грн.5

3.10. Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання (до настання дати валютування)

25,00 грн.5

*операційний час з 9-00 до 16-00

Касове обслуговування

в національній валюті поточного та спеціального рахунків

4.1. Видача готівки:
4.1.1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:

1%

від суми, що видається, min 1 грн.

4.1.2. Видача готівки з попередньою заявкою на інші цілі (касовий символ 61):

3%

 від суми, що видається, min 1 грн.

4.1.3. Видача готівки без попередньої заявки:

Додатково 0,3%

 до тарифу, вказаного в п.4.1.1., п.4.1.2., min 5,00 грн.

4.2. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок :
4.2.1.      Протягом операційного часу (але не пізніше 17.00)

0,3% від суми, min 5 грн.

4.3.  Оформлення чекової книжки на видачу готівки

60,00 грн.

4.4.  Продаж бланків векселів – за один

30,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

5. Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

5.1.  Обслуговування рахунку в іноземній валюті

100,00 грн.

5.2. Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

   150,00 грн.

5.3. Оплата за переказ на рахунки в інших банках:
5.3.1.     в доларах США:  
по 10 000,00 дол.США (включно);

40,00 дол.США

від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно);

70,00 дол.США

понад 100 000,00 дол.США

100,00 дол.США

5.3.2.        в Євро:

по 10 000,00 Євро(включно);

40,00 Євро

від 10 000,01 по 100 000,00 Євро (включно);

70,00 Євро

понад 100 000,00 Євро

100,00 Євро

5.3.3.      в російських рублях:

по 250 000,00 рос.рублів (включно);

300,00 рос.руб.

від 250 000,01 по 2 500 000,00 рос.рублів (включно);

400,00 рос. руб.

понад 2 500 000,00 рос.рублів

500,00 рос. руб.

5.3.4.    в інших ВКВ та НКВ:

по 10 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті );

40,00 Євро

від 10 000,01 по 100 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті)

100,00 Євро

понад 100 000,00 дол.США (в еквіваленті)

200,00 Євро

5.4. Оплата за переказ на рахунки в інших банках з гарантованим надходженням повної суми переказу до одержувача коштів (FULL):
5.4.1.     в доларах США:  
по 10 000,00 дол.США (включно);

60,00 дол.США

від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно);

80,00 дол.США

понад 100 000,00 дол.США

100,00 дол.США

5.5.  Проведення переказів іноземної валюти за документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти

Подвійний розмір тарифу

5.6.  Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов (в т.ч. дата валютування) та реквізитів переказів;

250,00 грн.

+ додаткові комісійні кореспондентів

5.7. Надання поточних виписок по рахунку в іноземній валюті

Плата не стягується

6. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

6.1.  Продаж безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:
6.1.1.      Продаж на суму по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент  цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,3 %

 від суми отриманої від продажу

6.1.2.      Продаж від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,2 %

від суми отриманої від продажу

6.1.3.     Понад 100 000,01 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,1 %

від суми отриманої від продажу

6.2. Купівля безготівкової іноземної валюти:
6.2.1. по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,4 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.2.           від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,3 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.3.      понад 100 000,01 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,2 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.3.  Обмін іноземної валюти конверсія (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту)

 0,5% в грн.

від суми валюти, що підлягає конвертації

7. Система «Клієнт-Банк»

7.1.  Підключення до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк» та перший місяць обслуговування

100,00 грн.

7.2.  Повторне підключення (поновлення надання послуги) до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»

100,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

7.3.  Виклик спеціаліста банку для технічного обслуговування системи зв`язку «Клієнт-Банк» на території клієнта

240,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

8.Касове обслуговування в іноземній валюті

8.1. Видача готівкової іноземної валюти

 1% від суми,

що видається

8.2. Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку

Плата не стягується

9. Інші послуги

9.1.  Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових, касових та супровідних документів

5,00 грн.

за кожен аркуш

9.2. Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування клієнтів за зовнішньоекономічними контрактами:
9.2.1.  Протягом трьох банківських днів

90,00 грн.

9.2.2.  Наступного банківського дня після замовлення

150,00 грн.

9.3. Надання довідки (про наявність рахунку та про залишок коштів на рахунку)

60,00 грн.

9.4.  Надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосується розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття/закриття наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, стан розрахунків, тощо)

   50,00 грн.

9.5. Надання довідки (з розшифровкою руху)

120,00 грн.

9.6. Надання довідки (дозволу) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті (форми 01, 01с)

20,00 грн.

9.7. Надання згоди банку на обслуговування іноземного кредиту, отриманого від нерезидента, для оформлення реєстраційного свідоцтва в Національному банку України (одноразово)

1 200,00 грн.

(в т.ч. ПДВ)

9.8. Щомісячна плата за обслуговування кредиту від нерезидента (сплачується за кожним кредитом окремо)

600,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.9. Оформлення листа-згоди на внесення змін в кредитну угоду з нерезидентом

1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.10. Надання НБУ письмової довідки про стан розрахунків резидента-позичальника про наміри припинення обслуговування договору у зв`язку із переходом на обслуговування в інший банк та надання письмової довідки для нового обслуговуючого банку

2 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.11. Надання інформації за запитами аудиторських компаній

300,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.12. Надання довідки про відсутність/наявність заборгованості за кредитами

        120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

10. Нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку

10.1. В національній валюті

0 %*

10.2. В іноземній валюті

Не нараховуються

11. Перехід на інший діючий тарифний пакет

11.1. Перехід на інший діючий тарифний пакет (дозволяється не частіше ніж один раз на місяць)

Плата не стягується

Послуга включає надання клієнту відповідної довідки

Якщо проведення операцій по рахунку на підставі документа на паперовому носії не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Платежі у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00 з переказом коштів «день у день»

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Послуга надається за згодою банку

Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Операційним часом вважається: для USD – з 9.00 — по 16.00;для EUR, RUR – з 9.00 — по 12.30.

Примітка: * можливе встановлення за окремим рішенням КУАП

ТАРИФНИЙ ПЛАН «ПІДПРИЄМЕЦЬ»

На розрахунково-касове обслуговування та інші банківські послуги, що надаються для фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів по відкриттю та обслуговуванню поточних та спеціальних рахунків ПАТ КБ «Центр» для Відділення Київська Дирекції ПАТ КБ «Центр»

№/№

Назва послуги (операції)

Тариф (вартість)

1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

1.1. Відкриття поточного рахунку
1.1.1. В національній валюті

20,00 грн

1.1.2. В іноземній валюті

50,00 грн

1.1.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

70,00 грн

1.2. Відкриття нового рахунку, враховуючи закриття старого рахунку, у зв’язку зі зміною імені фіз.особи (прізвища/імені/по-батькові) власника рахунку – клієнта банку

35,00 грн.

1.3. Закриття поточного рахунку за заявою клієнта:
1.3.1. В національній валюті

50,00 грн.

1.3.2 . В іноземній валюті

50,00 грн.

1.3.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

50,00 грн.

1.3.4. Закриття поточного рахунку клієнта, щодо якого розпочата ліквідаційна процедура

Плата не стягується

 

2. Відкриття, супроводження та закриття спеціальних рахунків

2.1.  Відкриття спеціального рахунку
2.1.1 Для зарахування страхових коштів

Плата не стягується

2.2.  Закриття спеціального рахунку

Плата не стягується

3. Розрахункове обслуговування в національній валюті поточного та спеціального рахунків

3.1.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками в національній валюті

10,00 грн.

 3.2.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

   50,00 грн.

3.3. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками в національній валюті

Плата не стягується

3.4. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

Плата не стягується

3.5.  Проведення платежів (переказів) на рахунки в інших банках:
3.5.1. Проведення платежу (переказу) за документом, що надійшов:
3.5.1.1 В операційний час на паперовому носії

7,00 грн.

3.5.1.2 В операційний час через систему електронних розрахунків «Клієнт – Банк»

3,00 грн.5

3.5.1.3 У післяопераційний час

20 грн.5

 3.6. Проведення платежів (переказів) у системі ПАТ КБ «Центр»

Плата не стягується

3.7. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов та реквізитів переказів;

25,00 грн.5

3.8.  Надання виписок з рахунку клієнта

Плата не стягується

3.9. Оформлення розрахунково-касових документів (платіжних доручень, грошових чеків, тощо) на прохання клієнта

24,00 грн.5

3.10. Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання (до настання дати валютування)

25,00 грн.5

*операційний час з 9-00 до 16-00

4. Касове обслуговування в національній валюті поточного та спеціального рахунків

4.1. Видача готівки:
4.1.1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:
  – До 30 000, 00 грн.

0,5%

від суми, що видається,

min 1 грн.

  – Від 30 000, 00 грн. (включно)

0,8%

від суми, що видається,

min 1 грн.

4.1.2. Видача готівки без попередньої заявки:

Додатково 0,3%

 до тарифу, вказаного в п.4.1.1., min 5,00 грн.

4.2. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок :
4.2.1.      Протягом операційного часу (але не пізніше 17.00)

Плата не стягується

4.3.  Оформлення чекової книжки на видачу готівки

60,00 грн.

4.4.  Продаж бланків векселів – за один

30,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

5. Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

5.1.  Обслуговування рахунку в іноземній валюті

50,00 грн.

5.2. Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

100,00 грн.

5.3. Оплата за переказ на рахунки в інших банках:
5.3.1.     в доларах США:  
– по 10 000,00 дол.США (включно);

40,00 дол.США

– від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно);

70,00 дол.США

– понад 100 000,00 дол.США

100,00 дол.США

5.3.2. в Євро:

– по 10 000,00 Євро(включно);

40,00 Євро

– від 10 000,01 по 100 000,00 Євро (включно);

70,00 Євро

– понад 100 000,00 Євро

100,00 Євро

5.3.3. в російських рублях:

– по 250 000,00 рос.рублів (включно);

300,00 рос.руб.

– від 250 000,01 по 2 500 000,00 рос.рублів (включно);

400,00 рос. руб.

– понад 2 500 000,00 рос.рублів

500,00 рос. руб.

5.3.4.    в інших ВКВ та НКВ:

– по 10 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті );

40,00 Євро

– від 10 000,01 по 100 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті)

100,00 Євро

– понад 100 000,00 дол.США (в еквіваленті)

200,00 Євро

5.4. Оплата за переказ на рахунки в інших банках з гарантованим надходженням повної суми переказу до одержувача коштів (FULL):
5.4.1.     в доларах США:  
– по 10 000,00 дол.США (включно);

60,00 дол.США

– від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно);

80,00 дол.США

– понад 100 000,00 дол.США

100,00 дол.США

5.5.  Проведення переказів іноземної валюти за документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти

Подвійний розмір тарифу

5.6.  Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов (в т.ч. дата валютування) та реквізитів переказів;

250,00 грн.

+ додаткові комісійні кореспондентів

5.7. Надання виписок з рахунку клієнта в іноземній валюті

Плата не стягується

6. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

6.1.  Продаж безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:
6.1.1.      Продаж на суму по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент  цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,3 %

 від суми отриманої від продажу

6.1.2. Продаж від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,2 %

від суми отриманої від продажу

6.1.3.  Понад 100 000,01 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,1 %

від суми отриманої від продажу

6.2. Купівля безготівкової іноземної валюти:
6.2.1.           по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,4 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.2.           від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,3 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.3.      понад 100 000,01 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,2 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.3.  Обмін іноземної валюти конверсія (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту)

 0,5% в грн.

від суми валюти, що підлягає конвертації

7. Система «Клієнт-Банк»

7.1.  Підключення до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк» та перший місяць обслуговування

100,00 грн.

7.2.  Повторне підключення (поновлення надання послуги) до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»

100,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

7.3.  Виклик спеціаліста банку для технічного обслуговування системи зв`язку “Клієнт-Банк» на території клієнта

240,00 грн.(в т.ч. ПДВ)

8.Касове обслуговування в іноземній валюті

8.1. Видача готівкової іноземної валюти

 1% від суми,

що видається

8.2. Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку

Плата не стягується

9. Інші послуги

9.1.  Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових, касових та супровідних документів

5,00 грн.

за кожен аркуш

9.2. Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування клієнтів за зовнішньоекономічними контрактами:
9.2.1.  Протягом трьох банківських днів

90,00 грн.

9.2.2.  Наступного банківського дня після замовлення

150,00 грн.

9.3. Надання довідки (про наявність рахунку та про залишок коштів на рахунку)

60,00 грн.

9.4.  Надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосується розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття/закриттята наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, стан розрахунків, тощо)

          50,00 грн.

9.5. Надання довідки (з розшифровкою руху)

120,00 грн.

9.6. Надання довідки (дозволу) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті (форми 01, 01с)

20,00 грн.

9.7. Надання згоди банку на обслуговування іноземного кредиту, отриманого від нерезидента, для оформлення реєстраційного свідоцтва в Національному банку України (одноразово)

       1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.8. Щомісячна плата за обслуговування кредиту від нерезидента (сплачується за кожним кредитом окремо)

600,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.9. Оформлення листа-згоди на внесення змін в кредитну угоду з нерезидентом

1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.10. Надання НБУ письмової довідки про стан розрахунків резидента-позичальника про наміри припинення обслуговування договору у зв`язку із переходом на обслуговування в інший банк та надання письмової довідки для нового обслуговуючого банку

2 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.11. Надання інформації за запитами аудиторських компаній

300,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.12. Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами

        120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

10. Нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку

10.1. В національній валюті

0 %*

10.2. В іноземній валюті

Не нараховуються

11. Перехід на інший діючий тарифний пакет

11.1. Перехід на інший діючий тарифний пакет (дозволяється не частіше ніж один раз на місяць)

120,00 грн (в т.ч. ПДВ) 

Послуга включає надання клієнту відповідної довідки

Якщо проведення операцій по рахунку на підставі документа на паперовому носії не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Платежі у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00 з переказом коштів «день у день»

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Послуга надається за згодою банку

Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Операційним часом вважається: для USD – з 9.00 — по 16.00; для EUR, RUR – з 9.00 — по 12.30.

Примітка: * можливе встановлення за окремим рішенням КУАП

ТАРИФНИЙ ПЛАН «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ»

На розрахунково-касове обслуговування та інші банківські послуги, що надаються для клієнтів-юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, приватних нотаріусів, адвокатів та нерезидентів-інвесторів — юридичних осіб** по відкриттю та обслуговуванню поточних та спеціальних рахунків ПАТ КБ «Центр» для Відділення Київської Дирекції ПАТ КБ «Центр».

№/№

Назва послуги (операції)

Тариф (вартість)

 

1. Відкриття, супроводження та закриття поточного рахунку

  Відкриття поточного рахунку
1.1.1. В національній валюті

100,00грн.

1.1.2. В іноземній валюті

100,00грн.

1.1.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

100,00грн.

1.1.4. Для формування статутного фонду новостворюваного підприємства

Плата не стягується

  Відкриття нового рахунку, враховуючи закриття старого рахунку, у зв’язку зі зміною найменування (зміни імені) власника рахунку – клієнта банку

35,00 грн.

  Закриття поточного рахунку за заявою клієнта:
1.3.1. В національній валюті

50,00 грн.

1.3.2 . В іноземній валюті

50,00 грн.

1.3.3. Мультивалютного (одночасно у гривнях та іноземних валютах)

50,00 грн.

1.3.4. Закриття поточного рахунку клієнта, щодо якого розпочата ліквідаційна процедура

Плата не стягується

 

2. Відкриття, супроводження та закриття спеціальних рахунків

2.1.  Відкриття спеціального рахунку
2.1.1 Для зарахування страхових коштів

Плата не стягується

2.1.2 Для акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість

Плата не стягується

2.2.  Закриття спеціального рахунку

Плата не стягується

3.Розрахункове обслуговування в національній валюті поточного та спеціального рахунків

3.1.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками в національній валюті

100,00 грн.

 3.2.  Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

   150,00 грн.

3.3. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками в національній валюті

Плата не стягується

3.4. Проведення розрахунків клієнтів за спеціальними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

Плата не стягується

3.5.  Проведення платежів (переказів) на рахунки в інших банках:
3.5.1. Проведення платежу (переказу) за документом, що надійшов:
3.5.1.1 В операційний час на паперовому носії *

10,00 грн.

3.5.1.2 В операційний час через систему електронних розрахунків «Клієнт – Банк» *

3,00 грн.5

3.5.1.3 У післяопераційний час

 0,1%

від суми переказу,

 але не менше 20 грн.5

 3.6. Проведення платежів (переказів) у системі ПАТ КБ «Центр»

Плата не стягується

3.7. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов та реквізитів переказів;

25,00 грн.5

3.8.  Надання виписок з рахунку клієнта

Плата не стягується

3.9. Оформлення розрахунково-касових документів (платіжних доручень, грошових чеків, тощо) на прохання клієнта

24,00 грн.5

3.10. Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання (до настання дати валютування)

25,00 грн.5

*операційний час з 9-00 до 16-45
 

4. Касове обслуговування в національній валюті поточного та спеціального рахунків

4.1. Видача готівки:
4.1.1. Видача готівки згідно з попередньою заявкою:

1%

від суми, що видається, min 1 грн.

4.1.2. Видача готівки з попередньою заявкою на інші цілі (касовий символ 61):

3%

 від суми, що видається, min 1 грн.

4.1.3. Видача готівки без попередньої заявки:

Додатково 0,3%

 до тарифу, вказаного в п.4.1.1., п.4.1.2., min 5,00 грн.

4.2. Приймання банком готівкових коштів від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок :
4.2.1.      Протягом операційного часу (але не пізніше 17.00)

Плата не стягується

4.3.  Оформлення чекової книжки на видачу готівки

60,00 грн.

4.4.  Продаж бланків векселів – за один

30,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

5. Розрахункове обслуговування в іноземній валюті

5.1.  Обслуговування рахунку в іноземній валюті

100,00 грн.

5.1.1. Обслуговування рахунку в іноземній валюті – для нерезидентів-інвесторів — юридичних осіб

Плата не стягується

5.2. Проведення розрахунків клієнтів за поточними рахунками із застосуванням системи дистанційного обслуговування «Клієнт–Банк» (починаючи з ІІ місяця обслуговування)

   150,00 грн.

5.3. Оплата за переказ на рахунки в інших банках:
5.3.1.     в доларах США:  
по 10 000,00 дол.США (включно);

30,00 дол.США

від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно);

50,00 дол.США

понад 100 000,00 дол.США

80,00 дол.США

5.3.2.        в Євро:

по 10 000,00 Євро(включно);

30,00 Євро

від 10 000,01 по 100 000,00 Євро (включно);

50,00 Євро

понад 100 000,00 Євро

80,00 Євро

5.3.3.      в російських рублях:

по 250 000,00 рос.рублів (включно);

300,00 рос.руб.

від 250 000,01 по 2 500 000,00 рос.рублів (включно);

400,00 рос. руб.

понад 2 500 000,00 рос.рублів

500,00 рос. руб.

5.3.4.    в інших ВКВ та НКВ:

по 10 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті)

40,00 Євро

від 10 000,01 по 100 000,00 (включно) дол.США (в еквіваленті)

100,00 Євро

понад 100 000,00 дол.США (в еквіваленті)

200,00 Євро

5.4. Оплата за переказ на рахунки в інших банках з гарантованим надходженням повної суми переказу до одержувача коштів (FULL):
5.4.1.     в доларах США:  
по 10 000,00 дол.США (включно)

60,00 дол.США

від 10 000,01 по 100 000,00 дол.США (включно)

80,00 дол.США

понад 100 000,00 дол.США

100,00 дол.США

5.5.  Проведення переказів іноземної валюти за документом, що поданий після закінчення операційного часу щодо відповідної валюти

Подвійний розмір тарифу

5.6.  Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов (в т.ч. дата валютування) та реквізитів переказів;

250,00 грн.

+ додаткові комісійні кореспондентів

5.7. Надання виписок з рахунку клієнта в іноземній валюті

Плата не стягується

6. Комісійні послуги за операціями з купівлі, продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти

6.1.  Продаж безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України:
6.1.1.      Продаж на суму по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент  цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,20 %

 від суми отриманої від продажу

6.1.2.      Продаж від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

0,15 %

від суми отриманої від продажу

6.1.3.     Понад 100 000,01 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,10 %

від суми отриманої від продажу

6.2. Купівля безготівкової іноземної валюти:
6.2.1.           по 10 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,35 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.2.           від 10 000,01 – по 100 000,00 (включно) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,25 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.2.3.      понад 100 000,01 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)

 0,15 %

від суми грн. витрачених на купівлю валюти

6.3.  Обмін іноземної валюти конверсія (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту)

 0,30% в грн.

від суми валюти, що підлягає конвертації

7. Система «Клієнт-Банк»

7.1.  Підключення до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк» та перший місяць обслуговування

100,00 грн.

7.2.  Повторне підключення (поновлення надання послуги) до системи дистанційного обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»

100,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

7.3.  Виклик спеціаліста банку для технічного обслуговування системи зв`язку “Клієнт-Банк» на території клієнта

240,00 грн.(в т.ч. ПДВ)

8. Касове обслуговування в іноземній валюті

8.1. Видача готівкової іноземної валюти

 1 % від суми,

що видається

8.2. Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку

Плата не стягується

8.3.  Приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки – для нерезидентів-інвесторів — юридичних осіб

Плата не стягується

9. Інші послуги

9.1.  Надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів розрахункових, касових та супровідних документів

5,00 грн.

за кожен аркуш

9.2. Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування клієнтів за зовнішньоекономічними контрактами:
9.2.1.  Протягом трьох банківських днів

90,00 грн.

9.2.2.  Наступного банківського дня після замовлення

150,00 грн.

9.3. Надання довідки (про наявність рахунку та про залишок коштів на рахунку)

60,00 грн.

9.4.  Надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосується розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття/закриттята наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, стан розрахунків, тощо)

    50,00 грн.

9.5. Надання довідки (з розшифровкою руху)

120,00 грн.

9.6. Надання довідки (дозволу) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті (форми 01, 01с)

20,00 грн.

9.7. Надання згоди банку на обслуговування іноземного кредиту, отриманого від нерезидента, для оформлення реєстраційного свідоцтва в Національному банку України (одноразово)

       1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.8. Щомісячна плата за обслуговування кредиту від нерезидента (сплачується за кожним кредитом окремо)

600,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.9. Оформлення листа-згоди на внесення змін в кредитну угоду з нерезидентом

1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.10. Надання НБУ письмової довідки про стан розрахунків резидента-позичальника про наміри припинення обслуговування договору у зв`язку із переходом на обслуговування в інший банк та надання письмової довідки для нового обслуговуючого банку

2 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.11. Надання інформації за запитами аудиторських компаній

300,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

9.12. Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами

        120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

10. Нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку

10.1. В національній валюті

0 %*

10.2. В іноземній валюті

Не нараховуються

11. Перехід на інший діючий тарифний пакет

11.1. Перехід на інший діючий тарифний пакет (дозволяється не частіше ніж один раз на місяць) за заявою клієнта

120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

Послуга включає надання клієнту відповідної довідки

Якщо проведення операцій по рахунку на підставі документа на паперовому носії не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Платежі у післяопераційний час можуть прийматися не пізніше 17.00 з переказом коштів «день у день»

Плата за розрахункове обслуговування спеціальних рахунків стягується з поточного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Центр»

Послуга надається за згодою банку

Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції

Якщо проведення операцій по системі «Клієнт – Банк» не здійснювалося, плата за відповідний місяць не стягується

Операційним часом вважається: для USD – з 9.00 — по 16.00; для EUR, RUR – з 9.00 — по 12.30.

Примітка: * можливе встановлення за окремим рішенням КУАП

** нерезидентам-інвесторам — юридичним особам не надаються послуги, зазначені у пунктах: п.1.1.4., п.2., п.3.3., п.3.4., п.4., п. 5.2., п. 8.1., п. 8.2.

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.