Програми кредитування

ПАТ КБ «Центр» пропонує Вашому підприємству різноманітні вигідні послуги з фінансування Вашого бізнесу. До Вашої уваги представляємо наступні види кредитування:

Овердрафт – сума коштів, яка надається зверх залишку на Вашому поточному рахунку в межах попередньо встановленого ліміту (ліміт овердрафту) на фінансування короткострокового дефіциту оборотних коштів. При збільшенні об’ємів надходжень на поточний рахунок ліміт овердрафту може бути збільшений. Строк кредитування – до 12 місяців.

За допомогою овердрафту Ви отримуєте можливість: своєчасно розраховуватись з контрагентами, не чекаючи надходжень на рахунок; використовувати кредитні кошти на короткострокові проекти; отримувати позитивну кредитну історію для більш об’ємного та довгострокового кредитування великих проектів в майбутньому.

Кредитна лінія – використовується для фінансування потреб підприємства в оборотних коштах з можливістю неодноразового використання кредитних коштів в межах ліміту. Строк кредитування – 12 місяців.

Ставки по кредитах та овердрафтах: у гривні – від 22% річних, долари США/євро – від 13% річних.

Тарифи за операціями (послугами) з управління банківськими кредитами юридичних осіб (крім банків) та фізичних осіб-підприємців (крім кредитів під заставу депозитних коштів)

Найменування операції (послуги)

Вартість

1. Строковий кредит/Кредитна лінія

 
1.1. Комісія за відкриття позичкового рахунку 1,0% від суми/ліміту кредиту, але не більше
20 000,00 грн.
(порядок сплати встановлюється Кредитним Комітетом)

1.2. Комісія за збільшення ліміту кредитування, встановлення індивідуального графіку погашення/пролонгацію кредиту, тощо *

1,0% від суми/ліміту кредиту, але не більше
20 000,00 грн.
(порядок сплати встановлюється Кредитним Комітетом)

1.3. Комісія за невикористаний ліміт кредитної лінії

Встановлюється рішенням Кредитного Комітету

1.4. Комісія за супроводження кредиту/кредитної лінії

Встановлюється рішенням Кредитного Комітету

2. Овердрафт по поточному рахунку  
2.1. Комісія за встановлення ліміту овердрафту 1,0% від ліміту овердрафту, але не більше
20 000,00 грн.
(порядок сплати встановлюється Кредитним Комітетом)
2.2. Комісія за внесення змін до договору про надання овердрафту (пролонгація, збільшення ліміту овердрафту, тощо) 1,0% від ліміту овердрафту,
але не більше 20 000,00 грн.
(порядок сплати встановлюється Кредитним Комітетом)
2.3. Комісія за невикористаний ліміт овердрафту Встановлюється рішенням Кредитного Комітету
3. Врахування векселя 100,00 грн. за кожен вексель
4. Здійснення переказів кредитних коштів з позичкового рахунку  
4.1. в національній валюті Плата не стягується
4.2. в іноземній валюті Згідно Тарифів на розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті
5. Надання довідки про операції протягом дії кредитного договору (за одну довідку) 120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)
6. Надання довідки про операції після закінчення строку дії кредитного договору (за одну довідку) 240,00 грн. (в т.ч. ПДВ)
7. Розгляд кредитної заявки 1 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ)
(сплачується одноразово та є підставою для розгляду кредитної заявки)
Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.