Ліцензії та Свідоцтва

ПАТ КБ «Центр» відповідно до отриманих ліцензій та дозволів має право здійснювати такі банківські операції:

Банківські операції, які має право здійснювати банк на підставі банківської ліцензії НБУ №257 від 21 листопада 2011 року:

 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

За наявності банківської ліцензії банк має право без отримання письмового дозволу НБУ здійснювати такі операції та угоди:

 1. надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 2. придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 3. лізинг;
 4. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів;
 5. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 6. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 7. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

Перелік операцій, які має право здійснювати банк на підставі Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 25.04.2017 року № 257-3:

 1. неторговельні операції з валютними цінностями;
 2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів);
 12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 13. валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2011р. №281:
  • валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2011р. №281.

Для провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами ПАТ КБ «Центр» отримав ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.