Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ПАТ КБ «Центр» є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 30 серпня 2010 року, свідоцтво № 210 від 30 серпня 2010 року.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ ПРО УМОВИ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ

(На виконання вимог п. 3.4. Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 23.07.2012 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1370/21682 від 14.08.2012 р.)

 1. Порядок дії Банку при закінченні строку дії вкладу (в тому числі щодо внутрішнього переказу суми вкладу на поточний рахунок), процентна ставка, що буде нараховуватись на кошти, що знаходяться на такому рахунку:
  В день закінченні строку зберігання Вкладу, Банк здійснює розрахунок і повертає Вкладнику суму Вкладу та суму процентів на поточний рахунок Вкладника, відкритий в ПАТ КБ «Центр», МФО 380472.
  Вклад та сума процентів можуть бути повернуті також шляхом видачі готівки з каси Банку або шляхом зарахування на інший рахунок Вкладника за умови подання ним відповідної заяви не пізніше ніж за 2-ва банківських дні до дати закінчення строку зберігання коштів.
  Банк виконує функції податкового агента та утримує з нарахованих процентів по вкладу податок на доходи фізичних осіб в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України.
  Проценти та кошти, що знаходяться на поточному рахунку, нараховуються згідно діючих тарифів Банку, з якими можна ознайомитись в приміщеннях Банку та на Веб-сайті Банку.
 2. Порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами:
  Нарахування процентів починається з наступного дня після надходження від Вкладника коштів на Рахунок і закінчується в день, який передує даті закінчення строку зберігання Вкладу, або в день, що передує поверненню Вкладу з інших підстав, передбачених цим Договором та законодавством України.
  Проценти нараховуються на фактичний залишок грошових коштів на Рахунку.
  Проценти нараховуються методом «факт/факт». Тобто при розрахунку процентів приймається календарна кількість днів на рік, у місяці – календарна кількість днів, причому день зарахування коштів на Рахунок і день повернення (сплати) коштів з Рахунку до розрахунку процентів не приймаються.
 3. Порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України:
  За домовленістю сторін умови можуть переглядатись, в тому числі щодо строку розміщення вкладу, шляхом укладання відповідних додаткових угод до договору банківського вкладу в письмовій формі або шляхом укладання нового договору банківського вкладу.
 4. Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу або банківського рахунку:
  Повернення Вкладу за ініціативою Вкладника до закінчення строку зберігання умовами Договору банківського вкладу не передбачається.
  Дія Договору банківського рахунку може бути припинена у випадку закриття Рахунку на підставі письмової заяви Клієнта установленої форми після проведення розрахунків між Банком і Клієнтом в повному обсязі.
 5. Графік роботи банку, касового відділення, номери телефонів:
  Банк: понеділок-четвер з 9-00 до 18-00, п’ятниця з 9-00 до 16-45. Каса: понеділок-четвер з 9:30 до 17:00, п’ятниця з 9:30 до 16:00. Телефони: (044) 393-74-00, 393-74-09
 6. Порядок відшкодування вкладів

Реквізити Фонду:

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17;
Номер телефону: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні зі стаціонарних телефонів);
Електронна адреса: fgvfo@fg.gov.ua
Адреса Інтернет-сторінки: www.fg.gov.ua

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.